Zaznacz stronę

,,Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość’’ Jan Paweł II

Uroczystości związane z obchodami 50-lecia Zespołu Szkół im. por. Józefa Sarny w Gorzycach rozpoczęły się od mszy św .koncelebrowanej przez ks. dziekana Władysława Drewniaka, ks. Witolda Sczura, ks. Marka Kulińskiego, ks. Tomasza Zdyba , ks. Waldemara Bieńko. W homilii ks. Witold powiedział ,że ,,Jubileusz to przede wszystkim patrzenie w przyszłość , to marzenia .Żeby budować teraźniejszość trzeba z wdzięcznością i odpowiedzialnością patrzeć na to , co budowały poprzednie pokolenia. Trzeba też to widzieć ,że nie wyrastamy z nikąd. Jesteśmy odpowiedzialni za przyszłość ojczyzny , za marzenia powierzonych nam dzieci ‘’.Ksiądz życzył dyrekcji, nauczycielom i uczniom , aby zapisane hasła na sztandarach były inspiracją do pokonywania coraz to nowych wyzwań ,które niesie codzienność .Po zakończeniu mszy św. nauczyciele, absolwenci, zaproszeni goście i sympatycy szkoły spotkali się na akademii w Środowiskowym Domu Kultury w Gorzycach.

Młodzież przybliżyła historię i ciekawostki z życia szkoły. Absolwenci dzięki prezentacji multimedialnej mogli się przenieść do czasów szkolnych. A scenki rodzajowe w znakomity sposób ukazały przemiany w edukacji na przestrzeni 50 lat. Był czas na zadumę , wzruszenie , wspomnienia i radość, że w tak zacnym gronie mogliśmy świętować jubileusz szkoły.Wśród zaproszonych gości był m.in. Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego Paweł Bartoszek, Wójt Gminy Gorzyce Leszek Surdy, przedstawiciele rady powiatu i gminy , a także lokalni przedsiębiorcy min. prezes Federal Mogul Adam Krępa, kierownik zakładu Alumetal Mariusz Wiatr. Podczas tej uroczystości wspominano byłych dyrektorów , nauczycieli i pracowników szkoły, którzy tworzyli cząstkę naszego życia, a dzisiaj przebywają w innej rzeczywistości. Minutą ciszy uczciliśmy pamięć tych, którzy odeszli i na ich grobach zapaliliśmy znicze. Nie zapomniano także o patronie naszej szkoły por. Józefie Sarnie, który dla obrony naszej ojczyzny zginął bohaterską śmiercią.

,,A pamięć o nim we wspomnieniach obecna jest wśród nas i trwa- wciąż żywa w pokoleniach jak tamten trudny czas’’.

Były również przemówienia ,które zawierały mnóstwo ciepłych i miłych słów o nauczycielach, pracownikach i uczniach naszej szkoły.Nie obyło się bez podziękowań, szczególnie dla pana Władysława Bednarza , który w latach 1971-1985 pełnił funkcję dyrektora szkoły. Dyrektor Bednarz opowiadał o trudnych czasach ,w których przyszło mu pracować. Bardzo miło wspominał nauczycieli, z którymi pracował. Podkreślał, że byli to ludzie o wysokich kwalifikacjach zawodowych, zdyscyplinowani, solidarni, umiejący godnie zachować się w każdej sytuacji, życzliwi wobec siebie. Wzruszające były jego słowa, w których podziękował im za to, że z uporem formowali nowego człowieka, bogatego w wiedzę i nowe umiejętności. Zgromadzeni na sali gromkimi brawami i owacjami na stojąco oddali szacunek dla tego człowieka ,który stworzył fundamenty naszej szkoły, w której możemy teraz kształcić młode pokolenia. W dowód szacunku i wdzięczności emerytowani nauczyciele i byli pracownicy otrzymali kwiaty.

Kolejnym punktem programu uroczystości jubileuszowych było zwiedzanie sal szkolnych i centrum kształcenia praktycznego. Był czas na wspomnienia i miłe rozmowy przy kawie i ciastku.Podsumowaniem uroczystości był bal absolwenta. Jubileusz ten to ważne wydarzenie nie tylko dla szkoły, ale także dla całej gminy Gorzyce.

Skip to content