Zaznacz stronę

W dniach 10-11 i 17 maja br. w Zespole Szkół Im. Por. Józefa Sarny w Gorzycach, przez

doradcę zawodowego szkoły zostały zorganizowane zajęcia z p. Kingą Szczęch

z Młodzieżowego Centrum Kariery w Gorzycach. W ramach zajęć młodzież mogła uzyskać

informacje na temat „Jak i gdzie efektywnie poszukiwać wakacyjnej pracy”. Podczas trwania

warsztatów młodzi ludzie zostali zachęceni do poznania siebie, określenia swoich mocnych

i słabych stron oraz przedstawiono podstawowe metody poszukiwania zatrudnienia.

Uczniowie biorący udział w spotkaniu zostali również zapoznani z działalnością

Młodzieżowego Centrum Kariery w Gorzycach. Omówiono możliwości korzystania

z bezpłatnych ofert pracy, jakie są dostępne w jednostce (np. prace sezonowe, weekendowe

wakacyjne).

Na spotkaniu uczniowie poznali metody i umiejętności w zakresie poruszania się po rynku

pracy do których zaliczymy:

1. Tworzenie sieci kontaktów (networking).

2. Bierne i aktywne metody poszukiwania pracy.

3.Autoprezentacja w kontekście ubiegania się o pracę.

4. Tworzenie mapy potencjalnych miejsc zatrudnienia i nawiązywanie współpracy z

pracodawcami.

5. Zasady korzystania z usług MCK w Gorzycach.

6.Korzystanie z aktualnych informacji z rynku pracy: o bezrobociu absolwentów,

o prognozowanym zapotrzebowaniu na kadry, o zawodach przyszłości, poziomie zarobków

w danej branży i na danym stanowisku,

Skip to content