Zaznacz stronę

15 i 16 maja 2017 r. Zespół Szkół w Gorzycach otworzył się  przed gimnazjalistami.
Z zaproszenia skorzystali gimnazjaliści z Gorzyc, Wrzaw, Zaleszan, Zbydniowa, Turbi, Grębowa, Tarnobrzega, Sandomierza, Radomyśla, Antoniowa
i Chwałowic. Łącznie gorzycką szkołę odwiedziło 400 gimnazjalistów. Dodatkową atrakcją było zwiedzanie największego zakładu w gminie Gorzyce – Federal Mogul oraz internatu, który funkcjonuje przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gorzycach.

Gimnazjaliści na własne oczy przekonali się, że urządzenia zakupione dzięki projektom unijnym na kwotę przekraczającą 7 milionów złotych do nauki przedmiotów mechanicznych,mechatronicznych, informatycznych, ekonomicznych, logistycznych, odlewniczych i ogólnych są najwyższej jakości. Dostali również zaproszenia do wzięcia udziału w turnieju o puchar Dyrektora Zespołu Szkół w Gorzycach w piłce nożnej chłopców i piłce siatkowej dziewcząt. Honorowy patronat nad turniejem objął Podkarpacki Kurator Oświaty umieszczając go na liście zawodów sportowych za które gimnazjaliści mogą dostać dodatkowe punkty na świadectwie. Za zajęcie pierwszego miejsca w turnieju chłopców lub dziewcząt, każdy uczestnik drużyny dostanie dodatkowe 3 punkty, za zajęcie drugiego miejsca 2, a trzeciego1.

Zespół Szkół w Gorzycach to nowoczesna, bardzo dobrze wyposażona
i zarządzana szkoła, która w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego została sklasyfikowana na pierwszym miejscu w Polsce pod względem zdawalności egzaminów zawodowych w zawodzie technik mechanik – mówi Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego Paweł Bartoszek.

Szkołą interesują również się największe zakłady w powiecie tarnobrzeskim: Federal Mogul i Alumetal, które podpisały patronackie umowy, biorąc uczniów gorzyckiej szkoły pod swoje skrzydła.

W dniach otwartych uczestniczyły również uczelnie wyższe z którymi szkoła współpracuje: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach i Politechnika Rzeszowska, wystawiając dla gimnazjalistów swoje stoiska i prezentując dokonania uczelni.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku oraz lokalnych zakładów pracy szkoła otwiera nowe kierunki kształcenia: technik odlewnik, pojazdów samochodowych, technik usług fryzjerskich i kosmetycznych, spedytor oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Jeżeli dodamy do tego międzynarodową wymianę młodzieży, bardzo dobrą bazę sportową, wyniki egzaminów maturalnych – dużo wyższe niż średnie krajowe, to okaże się, że warto skorzystać z oferty gorzyckiej szkoły.

Zespół Szkół w Gorzycach, dla absolwentów szkół gimnazjalnych proponuje następujące kierunki kształcenia:

  1. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
  2.  

– matematyka – angielski

– polski – angielski

– angielski – niemiecki

– matematyka – informatyka

– mundurowo – sportowy

2. TECHNIKUM

     – technik odlewnik

– technik mechanik

     – technik mechatronik

– technik informatyk

– technik ekonomista

– technik logistyk

– technik usług fryzjerskich

– technik usług kosmetycznych

– technik pojazdów samochodowych

– technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

– technik spedytor

3. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

– operator obrabiarek skrawających

– sprzedawca

– ślusarz

– mechanik – monter maszyn i urządzeń

– operator maszyn i urządzeń odlewniczych

– monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

– klasa wielozawodowa – dowolny zawód wybrany przez kandydata

 

Skip to content