Zaznacz stronę

W dniu 23 marca 2017r uczniowie ZS Gorzyce wraz z opiekunami Małgorzatą Laskowską i Anną Motyka byli na wycieczce w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sandomierzu, która została włączona do Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Senaty obu uczelni podjęły uchwałę o ich konsolidacji. W styczniu 2017r sandomierska uczelnia została Wydziałem Zamiejscowym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Uczniów powitał Kanclerz Uczelni Robert Pytka, który przybliżył uczniom funkcjonowanie uczelni i jej kierunki a zwłaszcza kierunek Kosmetologii, gdzie uczniowie mogli skorzystać z zabiegów upiększających twarz, paznokcie i dłonie  oraz dowiedzieć się na temat budowy skóry człowieka, dbania o jej odpowiednią higienę i dobór kosmetyków. Studenci II roku kosmetologii zaprezentowali praktyczne zajęcia jakie odbywają się na uczelni.  Atutem uczelni  są małe grupy studentów  oraz  możliwość pracy. W Sandomierzu uczelnia kształci na studiach
licencjackich i inżynierskich o kierunku Filologia, Mechatronika, Kosmetologia, e-Administracja, Zdrowie publiczne.
Kierunki studiów podyplomowych to: Przygotowanie pedagogiczne, Język angielski w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym, Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, Informatyka dla nauczycieli, Dietetyka w kosmetyce i kosmetologii, Administrowanie sieciami komputerowymi.

 

 

Skip to content