Zaznacz stronę

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gorzycach podpisał porozumienie o współpracy z zakładem Federal Mogul

Światowy potentat w produkcji tłoków samochodowych firma Federal Mogul podpisała porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Gorzycach.

– Celem naszej współpracy jest z jednej strony umożliwienie nabycia praktycznych umiejętności wykonywania zawodu związanego z kierunkiem kształcenia naszych uczniów,
z drugiej zaś strony możliwość pozyskania dobrze przygotowanych pod kątem profilu produkcji pracowników zakładu Federal Mogul – mówi dyrektor szkoły Krzysztof Komórkiewicz. Cele te będą realizowane poprzez organizowanie praktyk zawodowych, staży, wspólne inicjowanie konkursów, zapewnienie najlepszym uczniom pracy, ufundowanie stypendiów oraz pomoc w doposażeniu pracowni przedmiotowych szkoły – dodaje dyrektor.

Szkoła zobowiązała się dopasować programy nauczania zawodów do potrzeb zakładu, udostępnić swoją bazę, w szczególności bazę sportową oraz przeprowadzać szkolenia dla pracowników zakładu.

– Umowa o współpracy to obopólne korzyści. Potrzebujemy dobrze wykształconych pracowników, liderów, mistrzów i brygadzistów. Bez nich zakład nie będzie mógł konkurować na całym świecie – mówi Adam Krępa, prezes zarządu Federal Mogul
w Gorzycach. Ta współpraca jest dla nas bardzo ważna – dodaje prezes.

– Podpisanie umowy to dzień powrotu do korzeni. Zespół Szkół w Gorzycach powstał na bazie zakładu WSK Gorzyce – obecnego Federal Mogul. Znaczna część pracowników zakładu Federal Mogul to uczniowie gorzyckiej szkoły. Ta współpraca wzmocni funkcjonowanie placówki, a zakład zyska doskonałych pracowników – mówi Paweł Bartoszek, starosta tarnobrzeski.

Zespół Szkół w Gorzycach kształci uczniów w następujących kierunkach: technik mechanik, mechatronik, informatyk, ekonomista i logistyk oraz w zasadniczej szkole zawodowej w zawodzie operator obrabiarek skrawających i oddziale wielozawodowym. W bieżącym roku szkolnym planowane jest otwarcie nowych kierunków kształcenia: technik odlewnik, spedytor, odnawialnych źródeł energii, technik pojazdów samochodowych, fryzjer i kosmetyk.

Skip to content