Zaznacz stronę

Technik teleinformatyk świadczy usługi z dziedziny telekomunikacji i informatyki, które są ukierunkowane na montaż, uruchamianie i utrzymanie sieci teleinformatycznych oraz instalowanie i administrowanie sieciowymi systemami komputerami. Urządzenia i systemy teleinformatyczne charakteryzują się dużym stopniem złożoności, nowoczesności i częstymi zmianami technologicznymi, dlatego ze względu na szybki postęp, jaki dokonuje się w dziedzinie teleinformatyki, praca w tym zawodzie wymaga stałego poszerzania wiedzy. Istnieje potrzeba śledzenia nowych rozwiązań technicznych, które obejmują wszystkie obszary informatyki, teleinformatyki i telekomunikacji. Ciągły rozwój telekomunikacji wymusza zapotrzebowanie na specjalistów w tym zawodzie.

Kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia:

 1. kwalifikacja 1:
  EE.10. Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych
 2. kwalifikacja 2:
  EE.11. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi.

 

Sylwetka absolwenta:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie Technik Teleinformatyk

jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. instalowania, uruchamiania i utrzymania terminali i sieci dostępowych;
 2. wykonywania i utrzymania sieci komputerowych;
 3. montowania i eksploatacji cyfrowych systemów transmisji danych;
 4. instalowania i eksploatacji systemów głosowej transmisji danych;
 5. diagnozowanie i naprawianie usterek w sieciach teleinformatycznych;
 6. administrowania sieciami i systemami teleinformatycznymi.

 

Możliwości kontynuowania nauki w tym kierunku:
wyższe uczelnie techniczne.
 

Technik teleinformatyk znajdzie zatrudnienie w firmach :

 • eksploatujących systemy teleinformatyczne (montowanie, konfigurowanie i zabezpieczanie systemów komputerowych),
 • świadczących usługi teleinformatyczne (budowa i eksploatacja
 • systemów i sieci teleinformatycznych w ujęciu logicznym i elektrycznym), – świadczących usługi informatyczne (administrowanie sieciami lokalnymi, wdrażanie nowych rozwiązań i technologii),
 • organy administracji publicznej,
 • samodzielna działalność gospodarcza.
Skip to content