Zaznacz stronę

1. Technik spedytor posiada wiedzę umożliwiającą organizowanie i koordynowanie procesu transportowego. W obszarze działania spedytora znajduje się transport samochodowy, kolejowy, lotniczy, morski, wodno-śródlądowy oraz intermodalny. Celem pracy spedytora jest organizowanie przewozu ładunków różnymi środkami transportu w kraju i zagranicą oraz wykonywanie wszystkich czynności związanych z przewozem.

2. Kwalifikacje W zawodzie technik spedytor wyodrębniono jedną kwalifikację zawodową:

AU.31. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

3. Sylwetka absolwenta.

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 •  planowania i organizowania prac związanych z przewozem ładunków;
 •  pozyskiwanie dla firmy nowych klientów i kontrahentów;
 •  prowadzenia negocjacji i korespondencji z klientami;
 •  prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zadań transportowych;
 •  nadzorowania przygotowań ładunku do transportu;
 •  monitorowania przebiegu procesu transportowego;
 •  kalkulowania kosztów i cen świadczonych usług spedycyjno-transportowych;
 •  prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z kontrahentami.

 

4. Możliwości zatrudnienia Technik spedytor znajdzie zatrudnienie w:

 •  firmach spedycyjnych i kurierskich
 •  firmach transportowych
 •  agencjach obsługi portów morskich
 •  portach lotniczych §  agencjach celnych
 •  przedsiębiorstwach zajmujących się handlem zagranicznym
 •  hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe

 przedsiębiorstwach produkcyjnych w działach zaopatrzenia, sprzedaży i wysyłki;

Skip to content