Zaznacz stronę

Technik informatyk zajmuje się nowymi technologiami w zakresie zasad gromadzenia, przekazu i przetwarzania informacji. Do najważniejszych zadań informatyka należy umiejętności tworzenia oprogramowania i znajomość specjalistycznego języka służąca do tego, zarządzanie danymi i przekazywanie ich, szyfrowanie, administrowanie systemów komputerowych, projektowanie, tworzenie i zarządzanie stronami WWW oraz znajomość teoretyczna i praktyczna sprzętu komputerowego, jego składanie i usuwanie ewentualnych usterek. Zawód ten zyskał duże znaczenie wraz z upowszechnieniem się komputerów oraz rozwojem Internetu, kiedy to informatyka stała się ważnym elementem rozwoju przemysłu czy handlu, wspomaga skuteczne zarządzanie firmą, wspiera medycynę, edukację, komunikację i wielu innych dziedzin. Ponieważ jest to jedna z najszybciej rozwijających się branż, powstało wiele specjalizacji między innymi programista, administrator sieci komputerowych, projektant stron internetowych.

Kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia:

 1. kwalifikacja 1: 
  EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
 2. kwalifikacja 2: 
  EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

 

Sylwetka absolwenta:

Informatyk musi być osobą samodzielną, która potrafi analizować sytuację i podejmować decyzje. Ponadto liczy się cierpliwość, spostrzegawczość oraz zdolność logicznego i abstrakcyjnego myślenia.

Cechy, które ułatwiają prace w tym zawodzie to:

 1. zainteresowanie elektroniką i techniką komputerową
 2. zdolności do nauk ścisłych
 3. umysł twórczy, analityczny i logiczny
 4. zdolność przewidywania skutków podjętych decyzji
 5. dokładność i systematyczność
 6. dobra koncentracja uwagi
 7. jasne i precyzyjne formułowanie myśli
 8. chęć ciągłego rozwoju i wzbogacania własnej osobowości
 9. podatność na innowacje

 

Możliwości kontynuowania nauki w tym kierunku:
wyższe uczelnie techniczne.
 

Technik informatyk znajdzie zatrudnienie w firmach :

Absolwenci Technikum Informatycznego mogą szukać pracy w różnorodnych firmach. Możliwości są ogromne i na pewno dużo większe niż w innych zawodach. Jest oczywiste, że informatycy znajdują zatrudnienie nie tylko w firmach informatycznych, ale mają również stanowiska w obsłudze systemów firm różnych branż. Wśród nich mogą być:

 • ośrodki obliczeniowe
 • instytucje zajmujące się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego
 • firmy sprzedające sprzęt komputerowy
 • firmy instalujące oprogramowanie i sieci komputerowe
 • punkty serwisowe sprzętu komputerowego
 • wydawnictwa i drukarnie
 • studia graficzne i dźwiękowe
 • studia telewizyjne i filmowe
 • przedsiębiorstwa i instytucje korzystające z komputerów.

Oczywiście absolwent technikum może również założyć własną firmę i prowadzić działalność gospodarczą w wybranym zakresie. Do typowych zadań zawodowych na stanowiskach pracy, w zależności od wybranej profesji, należą:

 • montaż, naprawa, konserwacja i obsługa serwisowa sprzętu komputerowego
 • rozbudowa i udoskonalanie zestawu komputerowego
 • testowanie i diagnozowanie sprzętu komputerowego  konfiguracja stanowisk komputerowych
 • tworzenie aplikacji użytkowych i programów komputerowych
 • konfiguracja i administrowanie sieciami komputerowymi
 • projektowanie i administrowanie systemami baz danych
 • cyfrowe przetwarzanie obrazu i dźwięku

 

Skip to content