Zaznacz stronę

1.     Operator obrabiarek skrawających  należy do zawodów bardzo często spotykanych w sferze zatrudnienia w kraju i za granicą, charakteryzującym się dobrymi warunkami płacowymi. Dominującym układem czynności w zawodzie są prace ustawcze i obróbkowe, które wykonuje pracownik zajmujący się wytwarzaniem części maszyn na obrabiarkach konwencjonalnych i obrabiarkach sterowanych numerycznie. Biorąc pod uwagę fakt, że sterowanie numeryczne wyznaczyło standardy obsługi maszyn obróbczych na wiele lat, można być pewnym, że operator obrabiarek CNC obecnie, oraz w przyszłości będzie wziętym zawodem.

2.     Informacje dodatkowe. Innowacyjność procesu dydaktycznego szkoły w wymiarze kształcenia praktycznego polega na tym, że zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe realizowane przez uczniów, dostosowywane są do specyfiki pracy w zakładach partnerskich (Federal Mogul, Alumetal) z którymi nasza szkoła zawarła umowy o współpracy.

3.     Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

·        uczeń potwierdza zdobytą wiedzę i umiejętności podczas egzaminu z kwalifikacji MG.19. (Użytkowanie obrabiarek skrawających)

·        absolwent szkoły po potwierdzeniu kwalifikacji MG.19 może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanik, po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji MG.44. (Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń),  oraz uzyskać wykształcenie średnie, lub średnie branżowe

4.     Sylwetka absolwenta

            Absolwent kończący szkołę w zawodzie operator obrabiarek skrawających będzie  przygotowany m.in. do wykonywania następujących zadań :

 •  przygotowywanie stanowiska pracy (zaznajamianie się z rysunkiem technicznym lub wzorcem, przygotowywanie narzędzi do pracy)
 •  ustawianie parametrów i nadzorowanie pracy obrabiarek
 •  obsługa frezarek, tokarek i innych obrabiarek sterowanych numerycznie w różnych systemach (sinumerik, fanuc, heidenhain)
 • programowanie obrabiarek
 • czytanie i wykonywanie rysunków technicznych
 • ustalanie korekcji poszczególnych narzędzi zamocowanych w głowicy, w zależności od naddatku i innych czynników wpływających na dokładność obróbki
 • czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych maszyn, urządzeń i przyrządów
 • dodatkowo uczniowie kształcący się w naszej szkole w zawodzie operator obrabiarek skrawających, mają możliwość odbycia kursu spawalniczego potwierdzonego certyfikatem

 5.     Perspektywa zatrudnienia:

 • lokalne zakłady partnerskie (Federal Mogul, Alumetal)
 • zakłady przemysłowe
 • zakłady produkcyjne prowadzące branżę metalową i elektroniczną
 • zakłady usługowe
 • przemysł maszynowy
 • rynek pracy – lokalny, krajowy i UE
 • własna działalność gospodarcza

6.     Baza dydaktyczna szkoły

 • pracownie obrabiarek konwencjonalnych (tokarki, frezarki i szlifierki konwencjonalne wraz z oprzyrządowaniem i narzędziami pomiarowymi i skrawającym
 • pracownie obrabiarek CNC (tokarka numeryczna EMCO TURN 55 z systemem sterowania SINUMERIK, frezarka numeryczna EMCO MILL 55, ploter frezujący CNC, frezarka sterowana numerycznie z systemem sterowania PRONUM, centrum frezarskie CNC DMC 635V z systemem sterowania HEIDENHAIN, centrum frezarskie CNC E 350 z systemem sterowania SINUMERIK 828D, centrum tokarskie CNC E 25 z systemem sterowania SINUMERIK 828D, centrum tokarskie CNC E 25 z systemem sterowania FANUC Oi-TD, oraz stanowiska do symulacji obróbki wraz z komputerami i oprogramowaniem technicznym)
 • pracownie komputerowe wyposażone w stanowiska do programowania  i symulacji obróbki (MTS, Sinumerik, Heidenhain) oraz oprogramowanie CAD/CAM
 • pracownia ślusarska (stanowiska obróbki ręcznej, maszyna CNC do cięcia blach metodą plazmową, gilotyna mechaniczna do blach, giętarki, prasy, stanowiska spawalnicze)
Skip to content