Zaznacz stronę

Ogłaszamy piątą już edycję Konkursu – ,,Mistrz w zawodzie operator obrabiarek skrawających”. Jak co roku na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Wszystkich zainteresowanych uczniów z klas II i III ZSZ zapraszamy do udziału w V edycji konkursu.

Zasady konkursu:

  1. Do konkursu mogą przystąpić wszyscy uczniowie klasy II ZSZ i III ZSZ, których frekwencja procentowa liczona od 01.09.16 do 28.04.17 nie będzie niższa niż 75%.
  2. Zadania konkursowe obejmować będą działy:
  • tokarki konwencjonalne
  •  tokarki CNC
  •  frezarki konwencjonalne
  •  frezarki CNC

       3. Realizacja zadań w poszczególnych działach, odbywać się będzie w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec 2017r. w ramach zajęć praktycznych.

       4. Zadania konkursowe stopniowane będą w dwóch kategoriach zaawansowania:

  • na poziomie klasy II ZSZ
  • na poziomie klasy III ZSZ

W powyższych kategoriach wyłonieni zostaną zwycięzcy konkursu.

       5. O zwycięstwie w konkursie decydować będzie suma punktów, uzyskanych w wyniku udziału w testach, oraz ćwiczeniach praktycznych z zakresu wyżej wymienionych działów.

Uwaga:                 

W zależności od uzyskania danego progu frekwencji procentowej,

przyznawane będą dodatkowe punkty na zasadzie:

80% – 85%         3  p.

85% – 90%         6  p.

90% – 95%         9  p.

95% – 100%      12 p.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Przewidziane atrakcyjne nagrody!!!

Sponsorzy konkursu:

Nauczyciele praktycznej nauki zawodu, Wicedyrektor ds.CKP,

 Firma „Mirjan”

 

 

Skip to content