Zaznacz stronę

14 Kwietnia w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Gorzycach odbyły się Dni Otwarte ,w których uczestniczyła młodzież z naszej szkoły . Głównym celem wydarzenia było zapoznanie młodzieży oraz wychowawców z działalnością placówki w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Zwiedziliśmy siedem pracowni: poligraficzno-komputerową, ceramiczną, witrażu, rękodzielniczo-krawiecką, stolarsko-ramiarską, gospodarstwa domowego, teatralno-muzyczną.

Była to okazja do zapoznania się z różnymi technikami pracy rękodzieła artystycznego. Mieliśmy możliwość poznania także pracy psychologa oraz rehabilitanta warsztatów. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa prac plastycznych wykonanych przez uczestników warsztatów .Te prace zrobiły na nas ogromne wrażenie , gdyż były inspirowane dziełami znanych malarzy. Spotkanie zakończyło się przedstawieniem teatralnym pt. „Mały Książę”, które było bardzo poruszające. Dzięki niemu przypomnieliśmy sobie, co jest najważniejsze w prawdziwej przyjaźni. Akcentem kończącym spotkanie był słodki i przepyszny poczęstunek przygotowany przez uczestników warsztatów.
Warsztat Terapii Zajęciowej w Gorzycach realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, między innymi poprzez rozwijanie umiejętności życia codziennego i zaradności osobistej, rozwijanie umiejętności zawodowych i interpersonalnych. Podopieczni warsztatu objęci są pomocą psychologiczną oraz uczestniczą w zajęciach rehabilitacyjnych. Obok rozwijania umiejętności zawodowych, ważnym zadaniem jest rozwijanie umiejętności społecznych. Rozwijanie tych umiejętności następuje poprzez spotkania integracyjne, wycieczki, zabawy taneczne, korzystanie z dóbr kultury i sztuki, takich jak; kino, teatr, muzeum, biblioteka, wystawy artystyczne itp.
Istotnym elementem działań warsztatu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, w ramach tego zadania placówka współpracuje z różnymi instytucjami o zasięgu lokalnym i powiatowym.
Uczestnikiem Warsztatu może zostać osoba niepełnosprawna, która ukończyła 18 rok życia, i posiada Orzeczenie o Stopniu Niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 w 7 pracowniach ,w których powstają niepowtarzalne wyroby z ceramiki, witrażu , drewna ,decoupage ,kartki okolicznościowe , zaproszenia ślubne ,torby ekologiczne ,zabawki z tkanin. Uczestnicy warsztatów serdecznie zapraszają na Stały Kiermasz Rękodzieła .Należy wspomnieć ,że wśród pięknych prac znajduje się witrażowy aniołek, który będzie symbolem naszej gminy podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Skip to content