Zaznacz stronę

W dniach od 14 do 18 Czerwca 2015 roku odbyło się kilkudniowe spotkanie szkolnych koordynatorów projektu: „Lines- Porozumiewanie się między pokoleniami” w stolicy Czech – Pradze. W spotkaniu brało udział 12 przedstawicieli kadry wszystkich czterech szkół projektu z Polski, Czech, Słowacji i Turcji, w tym nauczyciele i dyrektorzy placówek.

 Nasza szkoła reprezentowana była przez dyrektora szkoły P. Krzysztofa Komórkiewicza oraz koordynatora projektu P. Renatę Stadnik-Komórkiewicz. Głównym celem spotkania była praca nad raportem końcowym oraz ewaluacja i ocena całej 2-letniej pracy każdego z krajów. Zostały omówione wszystkie działania oraz sposób ich wykonania i prezentacji. Omawiany i analizowany był budżet, sposoby komunikacji, raportowania i ewaluacji działań, a także tryb utworzenia strony internetowej, konta Facebook oraz bloga czyli najważniejszych platform służących prezentowaniu przebiegu i produktów projektu.

Mieliśmy wszyscy okazję zwiedzić szkołę, porozmawiać z uczniami i wybranymi nauczycielami. Prezentowaliśmy również końcowe materiały przygotowane w swoich krajach, w tym filmy video, zdjęcia, prezentacje multimedialne, broszury i ankiety na temat swoich szkół, miast, regionów, krajów oraz poruszaliśmy tematy bezpośrednio związane z tematyką projektu. Popołudniami i wieczorami zwiedzaliśmy najważniejsze miejsca w Pradze. Te kilka dni minęły bardzo szybko i pracowicie, były intensywne i pełne wrażeń.
Owo spotkanie zakończyło projekt wymiany młodzież, który miał miejsce w latach 2013-2015 w naszej szkole.

Skip to content