Zaznacz stronę

Organizatorem spotkania, które odbyło się 27 maja 2015r była Anna Motyka –doradca zawodowy Zespoły Szkół w Gorzycach. Celem było prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z dziedziny szeroko pojętego poradnictwa zawodowego, poznawanie siebie w aspekcie wyboru dalszej drogi kształcenia.

Doradca zawodowy zwrócił uwagę młodzieży na istotną kwestię planowania kariery, jak również na planowanie przyszłości w oparciu o bieżące decyzje edukacyjne. Zajęcia były okazją do lepszego poznania siebie poprzez skupienie się na swoich mocnych i słabych stronach. Do poznania swoich predyspozycji zawodowych przyczyniła się praca młodzieży w grupach, podczas której mieli możliwość lepszego poznania swoich możliwości, jak również siebie nawzajem.

Skip to content