Zaznacz stronę

Praktyki u pracodawców, płatne staże w okresie wakacyjnym, lekcje z wykorzystaniem tabletów, wyjazdy zagraniczne, wizyty w zakładach pracy –to tylko niektóre z nowoczesnych metod nauczania, stosowane z Zespole Szkół w Gorzycach.

Pierwszy tydzień maja był bardzo pracowity dla uczniów klas technikalnych gorzyckiej szkoły. To właśnie w tym okresie odbyły się tygodniowe praktyki w zakładach pracy, klasy trzeciej w Federal Mogul w Gorzycach, i klasy drugiej w Uniwheels Production w Stalowej Woli. Uczniowie zapoznali się z procesem produkcyjnym oraz kształcili umiejętności praktyczne zgodnie z ich kwalifikacjami zawodowymi, poszerzyli swoją wiedzę w zakresie nowych technik i technologii wytwarzania, uczyli się odpowiedzialności za jakość wykonywanej pracy oraz mieli możliwość konfrontacji wiedzy i umiejętności nabytych w szkole ze specyfiką pracy w zakładzie produkcyjnym. Dzięki nowoczesnej bazie dydaktycznej jaką dysponuje obecnie Zespół Szkół w Gorzycach konfrontacja ta nie stwarza już żadnych dysproporcji – mówi Krzysztof Gozdyra, kierownik kształcenia praktycznego gorzyckiej szkoły. Po ciężkim tygodniu dla uczestników praktyki została zorganizowana 2 – dniowa bezpłatna wycieczka do Kopalni Soli w Wieliczce i spływ Dunajcem w Pieninach.
Dodatkowo dla swoich uczniów Zespół Szkół w Gorzycach w okresie wakacyjnym, już po raz trzeci organizuje miesięczne, płatne staże w zakładach pracy. W tym roku z propozycji szkoły skorzysta kilkudziesięciu uczniów klas technikalnych i zasadniczej szkoły zawodowej. A plany są jeszcze większe! Chcielibyśmy aby w kolejnych latach każdy nasz uczeń, niezależnie od nauczanego zawodu odbył tygodniową praktyką w miesiącu maju oraz płatny staż w zakładzie pracy – mówi Jarosław Augustynowicz, wicedyrektor szkoły. Zespół Szkół w Gorzycach od wielu lat zajmuje bardzo wysokie miejsca
w różnych rankingach, szczególnie dotyczących szkolnictwa zawodowego. W 2015 roku technikum mechaniczne przy Zespole Szkół w Gorzycach zostało sklasyfikowane na pierwszym miejscu w kraju (według Rzeczpospolitej), pod względem zdawalności egzaminów zawodowych. Ponieważ wysokie miejsca w rankingach zobowiązują w gorzyckiej szkole wprowadzono nowatorskie metody nauczania z wykorzystaniem, jako pomocy dydaktycznych tabletów. To świetne uzupełnienie istniejących materiałów dydaktycznych i na pewno przyczyni się do lepszego opanowania wiedzy – mówi Marek Belotti, nauczyciel przedmiotów mechanicznych i informatycznych. Z kolei w dniach 27-30 maja 13 – osobowa grupa uczniów i nauczycieli udaje się do Brukseli – w ramach programu międzynarodowej wymiany młodzieży Comenius. Dzięki temu programowi w ciągu 4 lat 70 uczniów Zespołu Szkół w Gorzycach odwiedziło kilkanaście krajów Unii Europejskiej, nawiązało nowe przyjaźnie. Wyjazdy uczniów już odnoszą namacalny skutek, który jest widoczny podczas egzaminów maturalnych, których zdawalność z języka angielskiego w Zespole Szkół w Gorzycach jest 100 – procentowa.

Skip to content