Zaznacz stronę

Nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół im por J. Sarny w Gorzycach  brali udział w  Targach Edukacji i Pracy w Tarnobrzegu 22 kwietnia 2015r i 28 kwietnia 2015r w Sandomierzu.

 

 

Organizatorami Targów w Tarnobrzegu byli: Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu, Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnobrzegu oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Tarnobrzegu. 
Honorowy patronat nad Targami w Tarnobrzegu objęli Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak – Kamysz, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Prezydent Miasta Tarnobrzega Grzegorz Kiełb oraz Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego Paweł Bartoszek.
Inicjatorem przedsięwzięcia pod honorowym patronatem Starosty Sandomierskiego był Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu III Targi Pracy i Edukacji adresowane były do wszystkich osób poszukujących zatrudnienia lub zastanawiających się nad zmianą dotychczasowej pracy, a także do młodzieży stojącej przed wyborem dalszej drogi zawodowej.
Uczniowie mogli skorzystać z wykładów na temat: „Możliwości pozyskania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej”, Zatrudnienie w Unii Europejskiej,” Rodzaje i tryb nawiązywania
 i rozwiązywania stosunku pracy, uprawnienia pracownicze wynikające ze stosunku pracy.” 
Szkoła zaprezentowała swoje kierunki kształcenia dla młodzieży i Dorosłych oraz nowy zakup i działanie sprzętu nowej generacji „drukarkę 3D i  małe obrabiarki do programowania CNC oraz  kasę fiskalną.
Tak duże zainteresowanie młodzieży, lokalnych pracodawców i instytucji rynku pracy dowodzi, że Targi Pracy i Edukacji są wydarzeniem ważnym  dla młodzieży i dorosłych chcących wybrać lub zmienić swoją drogę kształcenia lub kariery zawodowej.
                                                                                                         Opracowała: Anna MotykaTargi pracy 2015

Skip to content