Zaznacz stronę

Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu gościło młodzież ze szkół  ponadgimnazjalnych  z naszego powiatu  na Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim w ramach obchodów Roku św. Jan Pawła II.  Zaproszenie na to spotkanie przyjęła lokalna poetka W.Sława Czarnecka , która zasiadła w składzie juri  konkursowego wraz z  pracownikami Referatu Oświaty, Zdrowia ,Spraw Społecznych i Promcji  p.Anną Ziemińską i p.Agnieszką Kseń-Samołyk.

,,Ojciec Święty był wielką osobowością.
Kto wie, czy nie jedną z największych w historii? Kształtował nasze charaktery, wpływał na losy świata, a jednocześnie wydawał się taki bliski, przyjacielski…
Żartował z nami i płakał. Nie wstydził się swojej ludzkiej słabości, dlatego zapisał się na stałe w naszych sercach. W dalszym ciągu o Nim pamiętamy , darzymy Go ogromnym szacunkiem i miłością. Pamiętamy! ‘’ Te słowa skierował do uczniów Wicestarosta Krzysztof Pitra , który rozpoczął spotkanie z poezją św.Jana Pawła II. Wśród dwunastu uczestników konkursu byli uczniowie z Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Dębie ,  z Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Grębowie , z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grębowie oraz uczniowie z Zespołu Szkół w Gorzycach. Celem Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego było ocalenie od zapomnienia oraz popularyzacja twórczości św. Jana Pawła II ,rozwijanie zdolności recytatorskich , zainteresowanie uczniów poezją , zachęcenie uczniów do występów na scenie , uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze  , a przede wszystkim kształtowanie wrażliwości estetycznej . Bogaty wachlarz poetycki św. Jana Pawła II ,a także trafny dobór wierszy przez wykonawców umilił spotkanie konkursowe .  Jury  miało bardzo ciężką pracę , bo każda interpretacja była na wysokim poziomie i trudno było wyłonić tych trzech najlepszych. Po burzliwych obradach jury wyłoniło następujących zwycięzców. Pierwsze miejsce zajęła uczennica Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Dębie –Magdalena Bąk , która przedstawiła wiersz ,,Nad studnią w Sychem’’, drugie miejsce zajął również uczeń z Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Dębie –Kacper Cebula , który oczarował publiczność recytacją wiersza ,,Mysterium Meum Mihi’’, trzecie miejsce przyznano uczniowi z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grębowie –Adrianowi Cygan za recytację wiersza ,,Szymon z Cyreny’’. Wśród wyróżnionych recytatorów znaleźli się także Agnieszka Justyniarska  , która reprezentowała Zespół Szkół w Gorzycach , Magdalena Dec  i Paulina Wilk z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grębowie. Wszyscy uczniowie z rąk Wicestarosty Krzysztofa Pitry otrzymali nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy. Również opiekunom wręczone zostały  podziękowania za wkład pracy włożony w przygotowanie uczniów do konkursu-p.Małgorzata Gierach ,p.Krystyna Pliszka , p.Jolanta Pietrzyk i p.Magdalena Motas-Korzonek. Natomiast  uczniowie , którzy znaleźli się na podium otrzymali od pani W.Sławy Czarneckiej jej tomik poezji ,,Wydarzyłeś się Ojcze’’. W czasie tego spotkania konkursowego,  aby w sposób emocjonalny przeżyć  dzień z poezją św. Jana Pawła II obejrzeliśmy prezentację multimedialną, przygotowaną przez ucznia Zespołu Szkół w Gorzycach-Pawła Wierzgacza, ukazującą najważniejsze wydarzenia z życia Ojca Świętego , wsłuchaliśmy się w nastrojową  muzykę , która towarzyszyła temu wydarzeniu, a także mogliśmy przeglądać ciekawostki znajdujące się na okolicznościowej gazetce ,,Wspominamy człowieka , który wspiął się na wyżyny świętości’’. Mieliśmy także okazję zapoznać się z życiem i twórczością pani W.Sławy Czarneckiej , której biografię przybliżyła nam uczennica Zespołu Szkół w Gorzycach Jagoda Bałda . Nie zabrakło też wzruszającej recytacji wygłoszonej przez samą poetkę. Należy wspomnieć , że p.W.Sława Czarnecka jest autorką między  innymi tomiku wierszy ,,Wydarzyłeś się Ojcze’’, który został  poświęcony ukochanemu Ojcu Świętemu. Jak mówi poetka ,,Miłość do polskiego Papieża była dla niej natchnieniem do  pisania słów, które potrafią je przekazać… ‘’. To spotkanie było niezwykłym  wydarzeniem ,które na pewno na długo pozostanie w pamięci uczestników . Organizatorem Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego była nauczycielka j.polskiego w Zespole Szkół w Gorzycach.

Skip to content