Zaznacz stronę

Zespół Szkół w Gorzycach był organizatorem „Tygodnia technik wytwarzania”. Wydarzenie to miało na celu zapoznanie uczniów, studentów i nauczycieli z różnorodnymi możliwościami nowoczesnego sprzętu używanego w zakładach pracy, w których stosowane są nowoczesne techniki wytwarzania.

Priorytetem Zespołu Szkół w Gorzycach, jest kształcenie uczniów pod potrzeby rynku pracy. Krótko mówiąc młody człowiek, który kończy gorzycką szkołę nie powinien mieć większych problemów ze znalezieniem odpowiedniej pracy lub dalszym rozwijaniem swoich umiejętności np. na studiach zawodowych. Jednakże, aby młodzi ludzie, którzy kończą szkołę mogli swobodnie poruszać się po rynku pracy, niezbędne jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji – zarówno przez nauczycieli przedmiotów zawodowych, jak i rozbudzanie w uczniach chęci nauki i poznawania świata techniki.
Stąd idea zorganizowania w Zespole Szkół – „Tygodnia technik wytwarzania”. – Jako szkoła nie wyobrażamy sobie kształcenia zawodowego bez współpracy z przemysłem – podkreśla Jarosław Augustynowicz wicedyrektor Zespołu Szkół ds. Centrum Kształcenia Praktycznego. – Kształcimy pod potrzeby przemysłu w porozumieniu z największymi pracodawcami takimi jak Federal Mogul czy Alumental.Dlatego zakup sprzętu, czy wdrożenie nowych technologii, które chcemy wprowadzić zawsze konsultujemy z przemysłem, po to, aby nasz absolwent, który kończy szkołę był dobrze wyszkolony, znał procesy wytwarzania i potrafił obsługiwać sprzęt, na którym pracują pracownicy największych zakładów. Staramy się, aby to co kupujemy wyprzedzało pod względem technologicznym, to czym obecnie dysponują zakłady– dodaje wicedyrektor.
„Tydzień technik wytwarzania” był doskonałą okazją do zapoznania się z nowoczesnymi technikami, a przede wszystkim sprzętem, który wchodzi na rynki światowe. W organizację wydarzenia włączyła się także firma Festo, producent maszyn przemysłowych. – Przez cały tydzień prowadziliśmy warsztaty tematyczne i szkolenia poświęcone między innymi obsłudze nowoczesnych frezarek, programowania maszyn CNC w systemie MTS, podstaw programowania w kodach ISO, czy programowania robotów, a także zautomatyzowanych linii technologicznych – wymienia Artur Grochowski przedstawiciel firmy Festo.
W szkoleniach, oprócz uczniów i nauczycieli szkoły uczestniczyli również nauczyciele ze szkół zawodowych i centrów kształcenia praktycznego z województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego i małopolskiego a także studenci szkół wyższych. W sumie gorzycki Zespół Szkół odwiedziło ponad 100 osób.
Na zakończenie dla odwiedzających rozlosowano nagrody, wśród nich stanowisko Sinumerika Operate, które trafiło do Zespołu Szkół w Gorzycach oraz nagrody niespodzianki ufundowane przez firmę SANDVIK.

Skip to content